Diensten

Er zijn momenten in het leven van ieder kind, van iedere jongere, waarop de ontwikkeling niet als vanzelf verloopt. Zo’n periode kan kort duren en meestal zal met extra inzet van de ouders en het kind zelf, het probleem weer minder worden waarbij het leven weer door kan gaan.

Maar er zijn ook momenten waarop dit niet meer lukt. De zorgen en problemen nemen dan zulke vormen aan, dat het de ontwikkeling van het kind in de weg staat en het welbevinden van het kind (en de ouders) in het gedrang komt. Op die momenten kan het goed zijn om hulp te zoeken. Vanuit Matu ABC wil ik graag met jullie meedenken en meewerken in de vorm van advies, begeleiding of coaching. Daarom zal elk begeleidingstraject beginnen met een (vrijblijvend) gesprek. Hierin kunnen we kennismaken, verwachtingen uitspreken en afspraken maken. Wanneer de begeleiding (in welke vorm dan ook) zal starten, zal vooraf een plan worden opgesteld. In dit plan zullen ook doelen worden geformuleerd.

Ieder mens is uniek hetgeen betekent dat er niet voor elk probleem, elke zorg een standaard programma is. Het is belangrijk om samen goed te kijken naar wat iemand nodig heeft, wat zijn of haar krachten zijn, om van daaruit te werken aan dat wat moeilijk is. Het is belangrijk dat degene voor wie de vraag wordt gesteld ook wordt betrokken in het formuleren van doelen en verwachtingen.

Zorgen die kinderen, jongeren en hun ouders kunnen tegenkomen bij het opgroeien kunnen zeer divers zijn. Hieronder staat een aantal voorbeelden van zorggebieden:

• Zelfbeeld, eigenwaarde

• Angsten (voor honden, of andere “zaken”)

• Vriendschap, contacten met leeftijdsgenoten

• Weerbaarheid

• Schoolproblemen

• Problemen rondom ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld autisme)

• Emotie (herkennen, uiten)

• Woedebeheersing

• Concentratie

• Verwerken van traumatische gebeurtenissen (zoals scheiding of overlijden van een dierbare)

De ervaring leert dat honden heel goede coaches zijn. Een hond geeft de meeste mensen een veilig en gewaardeerd gevoel. Dat is een goede basis om vanuit te werken aan dat wat lastig is. Om op die manier nieuwe vaardigheden te leren of uit te breiden.In Matu’s blog zijn verschillende voorbeelden te lezen van hoe het werken met Matu vorm gegeven kan worden.